Ankara EMDR Terapisi

Ankara EMDR Terapisi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olup güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Travmaya (Savaş,doğal afetler,taciz,tecavüz, rahatsız eden yaşam deneyimleri, fobi, panik atak, yas, çocukluk travmaları ,kronik ağrı, duygusal) maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak incelenmiş ve tedavide sağlanan başarı gösterilmiş. Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkmış.

EMDR terapi göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin etkisini azalttığı teorisine dayanır.

Beyin, her yeni tecrübeyle birlikte kendisine ulaşan duygu, düşünce, ses, koku gibi bilgi kaynaklarını işler ve öğrenme için görev yapar hale getirir.  Sistem sağlıklı çalıştığı zaman öğrenme gerçekleşmeye başlar.

Travmatik ve negatif olaylar bu sistemde bozulmaya sebep olur. Bu yüzden yeni bilgiler işlenemez. İşlenmeyen bilgiler, mevcut halleri ile depolanır. Böylelikle kişi izole biçimde kalmış eski anıları tetiklendiğinde, sanki o anıyı yeniden yaşıyormuş gibi etkilenir. EMDR terapisi, bu izole kalmış ve işlenmemiş eski anıları, negatif duygu ve davranışların temeli olarak görür.

İşlenmeyen anılar, geçmişte yaşanan büyük kazalar, travmalar, savaş, yaslar, kayıplar vb. olabildiği gibi çocukluk döneminden kalan travmalar veya günlük hayatta yaşanılan büyük olumsuzluklar da olabilir.

EMDR terapi, beynin bozulmuş mekanizmasını tekrardan çalıştırır, izole olmuş, işlenmemiş anının işlenmesini sağlar. Bu vesileyle öğrenme gerçekleşir ve yaşanmış eski anıların kişi üzerindeki travmatik etkisi azalır.

EMDR Tedavisi ve Faydaları Nelerdir?

EMDR terapisi, travmalarda, panik atak ya da panik bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, yaslar, fobiler, yemek yeme bozuklukları, stres kontrolü, takıntı, migren, bağımlılıklar, cinsel/fiziksel taciz vakaları, cinsel işlev bozuklukları  ve kişilik bozukluklarında etkili bir tedavi yöntemidir.

Çok fazla bilimsel araştırma EMDR terapisinin, travma sonrası stres bozukluğunun azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için oldukça etkili bir terapi yöntemi olduğunu göstermektedir. Ayrıca EMDR Terapisi takıntı ve endişe gibi psikolojik sorun ve sıkıntılara bağlı belirtilerin de azalmasında etkili bulunmuştur.

Terapinin Uygulama Süreci Nasıldır?

1. Danışanın Geçmiş Hayatı: Hastamızın ortaya koyduğu probleme dair yaşanılanlar ele alınır.

2. Hazırlık: Danışana terapi hakkında bilgi verilir, uygulamaya hazır hale gelinir.

3. Değerlendirme: Terapist, danışanının kötü anısı ile ilgili bugünkü olumsuz inancını ve duygularını, bedeninde yarattığı hisleri ve arzu ettiği pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.

4. Duyarsızlaştırma: Bu aşamada danışan anıyı temsil etmek üzere bir şey seçer ve ona odaklanır, olumsuz inancını düşünmesi, olumsuz duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan beynini serbest bırakır. İçeriğini ya da ne yöne doğru gittiğini kontrol etmeden aklından geçen her şeyin farkına varır.

5. Yerleştirme: Danışanın olumlu inancını pekiştirmek için seanslar uygulanır.

6. Beden Tarama: Danışanın anısına dair kalan bir şeyler varsa yeniden işlenir.

7. Kapanış: Terapist danışana geri bildirim yapar, rahatlatan teknikler uygular, seans sonrası neler olabileceğini anlatır. Kısa kısa notlar ister.

8. Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansın analizi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların zihne yerleşmiş olup olmadığını kontrol eder. Diğer anılara geçilir.

Pek çok ilimizde olduğu gibi Ankara’da da EMDR terapisi gerçekleştiren kurumlar ve terapistler mevcuttur.

Randevu Almak İçin Bize Ulaşın

Teşekkürler! Mesajınız başarıyla gönderildi.
Teşekkürler! Mesajınız başarıyla gönderildi.